Poděkování za sběr kovového odpadu

Jménem odrlického oddílu kopané, bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili sběru kovového odpadu a v neposlední řadě všem,

kteří nás při této akci podpořili.

Vybranná částka bude sloužit na rozvoj našeho klubu, zvelebování sportovního areálu a prostor pro fanoušky a samozřejmě na další

sportovní i kulturní akce pořádané naším klubem

 

Děkujeme za podporu

 

 

  

  

  

  

infoconquerors@yousite.com
888 123 4567
Address1122 Potter Rd, Antelope,
CA 32802

AxiomThemes © 2017. All Rights Reserved.